IRON MAN

Iron Man 3: Iron Man Mark XLII - Life Size Bust

Stima: € 1.000,00 - € 2.000,00
2014
Sideshow Collectibles: 400253, es. 234/1500
Scala 1:1
Dimensioni scatola: 78 x 58 x 50 cm
Con brown box