IRON MAN

Iron Man 3: Bust Iron Patriot

Stima: € 1.000,00 - € 2.000,00
2013
Sideshow Collectibles: 400252
Scala 1.1
Dimensioni scatola: 84 x 56 x 52 cm
Con brown box