FRANCIA - CARLO VIII (1422-1451) Denier tournois

Stima: € 40,00 - € 60,00
Mistura
BB