HOKUTO NO KEN

Hokuto no Ken: Elmo di Jagger

Stima: € 300,00 - € 400,00
Scala 1:1
Dimensioni scatola: 24 x 25 x 28 cm