IRON MAN

Iron Man 3: Iron Man Mark XXIV - Tank
Stima: € 150,00 - € 250,00
Aggiudicazione: € 125,00
2015
Hot Toys: MMS303
Scala 1:6
Dimensioni scatola: 39 x 32 x 14 cm
2015 Toy Fair exclusive edition
Con brown box