IRON MAN

Iron Man 2: Whiplash Mark II
Stima: € 150,00 - € 350,00
2014
Hot Toys: MMS237-D06
Scala 1:6
Dimensioni scatola: 44 x 26 x 21 cm
Con brown box