UMBERTO I (1878 - 1900) - 1 lira 1900

Stima: € 40,00 - € 60,00
Argento
Gigante 41
q.SPL/m.SPL