FRANCIA - luigi filippo i (1830 - 1848) - 5 franchi 1847

Stima: € 40,00 - € 60,00
Argento
KM# 749
Pulita
MB-BB