SERGIO TOPPI ®
(1932 - 2012)

Nick Raider - Senza respiro, n. 114 pagina 13

Stima: € 700,00 - € 900,00
1997
China su carta
50,6 x 36,2 cm